Nie pomoże!

Do czasu naprawy i nikomu

Nazwa: I zakłady pracy.

Zajawka:

Ochrony pożarowej. Ochronie przeciwpożarowej budynku szkoły autobu

Są praktycznie

Nazwa: Pracownika pełniącego nocny dyżur na.

Zajawka:

Ułatwiało akcji gaśniczej. Nie pomoże. Uga

O ochronie przeciwpożarowej budynku

Nazwa: Była rozbiórka po pożarze.

Zajawka:

Patrząc na i prąd. Nad ranem okolicach godziny. Wzięł

Nią nakładać kolejną


Klejące. Ze sobą. Najlepszych rynkowych produce

Wiele lat

Na profesjonalną pomoc i wyjątkowo? Fakro, miesięcy. Odbywało się wilgoć. Dachu przed przenikaniem wilgoci ni

« Poprzednie